erityisopettajan pätevyys

Opettajien kelpoisuusvaatimukset | Kasvatustieteellinen

Erityisopettajan / erityisluokanopettajan kelpoisuus (Asetus 986/1998, muutosasetus 865/2005, 8 §) Asetusta on muutettu 23.2.2012 (105/2012, 8 §), ks. lisätietoja. Lisätietoja erityisopettajan kelpoisuuden saavuttamisesta.

erityisopettajan pätevyys – opiskelupaikka.fi

Erityisopettajan / erityisluokanopettajan pätevyysvaatimuksista sanotaan siellä seuraavaa: Lievistä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksista kärsivien oppilaiden opettajalta (erityisopettaja) vaaditaan erityisopettajan koulutus (300 op tai 160 ov) tai luokanopettajan kelpoisuus ja erityisopettajan opinnot (60 op tai 35 ov) tai ylempi kk-tutkintoja ja …

Asetus opetustoimen henkilöstön… 986/1998 – …

Henkilölle, joka on Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa saanut erityisopettajan koulutuksen ja on sen lisäksi kelpoinen antamaan perusopetusta, opetushallitus voi antaa kelpoisuustodistuksen asianomaiseen erityisopetuksen tehtävään, jos koulutuksen suuntautuminen pääpiirteittäin vastaa tehtävän kelpoisuusvaatimuksia.

ERITYISOPETTAJAN PÄTEVYYS – Opetustyö – Suomi24 …

Peruskoulussa osa-aikaista erityisopetusta (esim. yläkoulussa) on muodollisesti pätevä antamaan sellainen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto ja yliopistossa suoritetut erilliset erityisopettajan opinnot (60 op).

Perusopetuksen ja lukion opettajat – OAJ

Erityisopettajan kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksen 8 §:ssä. Erityisopettajalta (laaja-alainen erityisopettaja), joka opettaa osa-aikaista tukea tarvitsevia oppilaita, vaaditaan erityisopettajan koulutus tai luokanopettajan kelpoisuus ja erityisopettajan opinnot tai ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopettajan opinnot.

Ammattinetti – Ammatit

Erityisopettajan tehtävät edellyttävät tietoa erityiskasvatuksesta ja -opetuksesta sekä sen merkityksestä lapsen ja nuoren kehitykselle ja oppimiselle. Opetus tulee antaa oppilaan ja opiskelijan ikäkauden ja edellytysten mukaisesti.

Ammatillinen erityisopettajankoulutus – hamk.fi

Ammattiin kouluttamisen lisäksi erityisopetuksessa painottuvat valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus sekä opetukseen liittyvät kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävät. Koulutus ei tuota kelpoisuutta peruskoulun erityisopettajan tehtäviin.

Erilliset erityisopettajan opinnot | UEF

Erilliset erityisopettajan opinnot järjestetään kahden lukukauden aikana vuosina 2018-2019 siten, että opinnot voi saada valmiiksi kevätlukukauden 2019 päätteeksi.

Kelpoisuudet – OAJ

Opettajan ammatin arvostusta tulee parantaa, jotta alalle saadaan riittävästi kelpoisuusehdot täyttäviä opettajia ja jotta opettajat pysyvät alalla.

Opettajan kelpoisuus Suomessa – utu.fi

Opettajan kelpoisuudet on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Ammattikorkeakoulujen opettajan kelpoisuudet on määritelty valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista.Lastentarhanopettajan kelpoisuus on määritelty laissa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.. …