HelHO:2016:16

HelHO:2016:16 – Oikeus.fi / Tuomioistuimet / …

helsingin hovioikeuden tuomio ja yksipuolinen tuomio 13.12.2016 nro 1770 Valitus Oy on vaatinut, että käräjäoikeuden tuomio kumotaan kohtien 2 ja 4 osalta ja A velvoitetaan suorittamaan Oy:lle kuukausikorkoa 654 euroa ja nostopalkkiota 125 euroa, joista viimeksi mainitulle määrälle viivästyskorkoa 24.9.2015 lukien.

HelHO:2016:7 – Oikeus.fi / Tuomioistuimet / …

Etusivu » Yhteystiedot » Helsingin hovioikeus » Hovioikeuden ratkaisut » HelHO:2016:7. HelHO:2016:7. Kirjanpitorikos Törkeä kirjanpitorikos Diaarinumero: Tätä käsitystä tukee lisäksi kirjallisena todisteena esitetty 16.6.2009 päivätty velallisselvitys. A on siten menetellyt syytteessä kuvatulla tavalla laiminlyöden

HelHo 27.5.2016 | asuntokaupanvirheet.fi

16.10.2016 Pitääkö radonmittaus tehdä ja ilmoittaa ennen kauppaa? 09.10.2016 Asuntokauppa on liian suuri riski tänä päivänä? 01.10.2016 Miten …

HelHo 11.3.2016 | asuntokaupanvirheet.fi

HelHo 31.1.2018 Kiinteistö purkukynnys; VaaHo 6.6.2018 kiinteistökauppa purettu; Kuntotarkastuksessa 16.9.2010 on tähän kohtaan liittyviltä osin todettu, että sisäseinät on levytetty uudestaan sekä välipohjasta poistettu hiekat ja turpeet ja korvattu ekovillalla (ei koko välipohja). 16.10.2016 Pitääkö radonmittaus tehdä

Prosessioikeusblogi: 85. Markku Fredman: HelHO …

Vuonna 2016 tuli voimaan uusi isyyslaki, jossa kannerajoitus poistettiin, mutta samalla säädettiin, että perintöoikeus ei seuraa kaikkia isyyden vahvistamisratkaisuja. oli Helsingin hovioikeuden arvioitavana 1.2.2018 annetussa ratkaisussa HelHO 2017:15. tuomio 13.7.2006, kohta 37 sekä Pascaud v. Ranska, tuomio 16.6.2011, kohta 59

Helsingin HO 1.12.2016 1729 – Hovioikeuden päätöksiä

HelHO:2016:9: Ratkaisun keskeinen sisältö Käräjäoikeus on päätöksellään 16.5.2016 hylännyt A Oy:n vaatimukset. Perusteluinaan käräjäoikeus on lausunut muun ohella, että A Oy ei ollut yksilöinyt esitettäväksi vaadittua asiakirjaa, pyydetyt tiedot kuuluivat liikesalaisuuden piiriin ja ettei asiakirjan

Helsingin HO 27.5.2016 122899 – Hovioikeuden …

HelHO:2016:7: KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU. HOVIOIKEUSKÄSITTELY. Tätä käsitystä tukee lisäksi kirjallisena todisteena esitetty 16.6.2009 päivätty velallisselvitys. A on siten menetellyt syytteessä kuvatulla tavalla laiminlyöden tositeaineiston numeroimisen, liiketapahtumien kirjaamisen ja tilinpäätösten laatimisen.

Helsingin HO 30.12.2016 1906 – Hovioikeuden päätöksiä

HelHO:2016:18 A oli ollut Suomessa vapautensa menettäneenä 18.2.2013-6.9.2013 Venäjän federaation etsintäkuulutuksen ja sitä seuranneen virallisen luovutuspyynnön perusteella. Korkeimman oikeuden 18.6.2013 antaman lausunnon mukaan A:n luovuttamiseen Venäjälle voitiin suostua.

Helsingin HO 23.11.2016 1681 – Hovioikeuden päätöksiä

Helsingin käräjäoikeuden päätös ja tuomio 6.5.2016.. Pääasia. Päätöslauselma. Kanne jätetään tutkimatta.

Helsingin HO 26.02.2016 108433 – Hovioikeuden …

HelHO:2016:2 Kysymys siitä, oliko kuvake.net – ja kik.messenger – palvelujen sekä skype – sovelluksen avulla 15-vuotiaaseen asianomistajaan yhteyden saanut vastaaja pyrkinyt sukupuoliyhteyteen asianomistajan kanssa ja saanut aikaan vaaran rikoksen täyttymisestä sekä siten syyllistynyt törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritykseen.