Helsingin yleisen sairaalan kirurgisen sairaalan arkisto (1834-1962)

Helsingin yleisen sairaalan kirurgisen sairaalan arkisto

Helsingin yleisen sairaalan kirurgisen sairaalan arkisto (1834-1962) Arkisto. Organisaatio: Kansallisarkisto: Inventaarionro: VAKKA-319994.KA 108 Aaa DIAARIT / Potilaspäiväkirjat / Jakamattoman sairaalan potilaspäiväkirjat 31 Helsingin yleisen sairaalan kirurgisen sairaalan arkisto 30 Gd TILIT / Potilasmaksupäiväkirjat 19 Haa

Helsingin yleisen sairaalan kirurgisen sairaalan arkisto

Helsingin yleisen sairaalan ki Helsingin yleisen sairaalan kirurgisen sairaalan arkisto (1834-1962) Arkisto. Helsingin yleinen sairaala.

Kansallisarkisto (FI-1) – Archives Portal Europe

Helsingin yleisen sairaalan kirurgisen sairaalan arkisto: Helsingin yleisen sairaalan psykiatrian klinikan arkisto: Helsingin yleisen sairaalan silmätautien

Väinö Seiro – Wikipedia

Seiro oli Viipurin lääninsairaalan ylilääkäri 1938–1940, Helsingin yleisen sairaalan II kirurgisen osaston apulaisylilääkäri 1941–1945, Helsingin yliopiston kirurgian dosentti 1933–1946 ja professori 1946–1963 sekä Helsingin diakonissalaitoksen sairaalan kirurgisen osaston johtava lääkäri 1956–1964.

Hoitotyönjohtamisen juuria etsimässä | Sirkka Sinkkonen

Esimerkiksi Helsingin yleisen rekrytointitehtäviä, sisältyi jo 1893 läänin- sairaalan ensimmäinen ylihoitajatar osallis- sairaaloiden ylihoitajattaren työnkuvaan: tui leikkauksiin, joita oli 2–3 päivittäin.

Alitalo, Kaisa – Porvarillisen Työn Arkisto

Helsingin yleisen sairaalan kirurgisen osaston apulaislääkäri 1942-43; naistenklinikka 1944-46; Helsingin kaupungin tuberkuloosisairaalan konsultoiva gynekologi 1951-56; Väestöliiton keskusneuvolan johtava lääkäri 1957 …

[PDF]

Sophie Mannerheim – theseus.fi

6.2 Helsingin yleisen sairaalan sairaanhoitajatarkoulutuksen johtajatar 30 7 Sophie Mannerheim tänä päivänä 31 7.1 Museot 31 7.2 Sophie Mannerheimin koulu 32 7.3 Juhlaraha 33 8 Pohdinta ja johtopäätökset 33 8.1 Opinnäytetyön julkaiseminen 34 9 Kiitokset 34 Lähteet 36 Kuvaluettelo 39 Liitteet Liite 1.

Vuosihakemisto, 1913 (Lainsäädäntö) | EDILEX

Säädökset > Lainsäädäntö 38/1913 Päätös Helsingin yleisen sairaalan kirurgisen osaston vapaasijojen lisäämisestä Viitekortti Säädökset > Lainsäädäntö 38/1913 Asetus koskeva Suomen Suuriruhtinaanmaan postilaitoksen postintarkastajille tulevaa matkakulujen korvausta ja päivärahaa heidän matkustaessaan virka-asioissa

TÖÖLÖN SAIRAALAN RAKENNUSHISTORIASELVITYS. …

Hän suoritti lääketieteen kandidaatin tutkinnon vuonna 1914 ja lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna Kirurgiset opintonsa hän aloitti heti sen jälkeen ollen aluksi Helsingin yleisen sairaalan kirurgisen osaston apulaislääkärinä vuosina ja sen jälleen saman sairaalan apulaisopettajana poliklinikalla ja I kirurgisessa klinikassa Vuonna 1924 hän …

NAISTENKLINIKKA RAKENNUSHISTORIASELVITYS …

Valtioneuvosto vahvisti Helsingin yleisen sairaalan naistauti- ja synnytysosaston rakennussuunnitelman, jonka kustannusarvio oli 30 miljoonaa markkaa ja määräsi työt aloitettavaksi kevät-talvella Vuosittain myönnettäviä määrärahoja kohteen rakentamiseen hallituksen menoarviossa oli aivan liian niukasti (8milj. mk