Metallialan koulutus antaa valmiudet moneen tekniikan ammattiin

Metallialan koulutus antaa valmiudet moneen tekniikan

Metallialan koulutus antaa valmiudet moneen tekniikan ammattiin 20-vuotias Toni Heinonen , opiskelee Hyriassa metallialalla kahta tutkintoa samanaikaisesti. Syksyllä 2009 alkaneet opinnot levyseppähitsaajan ja koneistajan ammatteihin ovat loppusuoralla, sillä valmistujaiset ovat tänä keväänä.

Metallialan koulutus

Metallialan koulutus tekee sinusta rautaisen ammattilaisen Suomen metallituoteteollisuus on maamme teollisuuden suurin osa-alue ja työllistäjä. Sen toimialoja ovat metallien jalostus, metallituotteiden ja muiden tuotteiden, kuten kulkuneuvojen ja sähkölaitteiden valmistus sekä elektroniikkateollisuus.

Uusi kunnossapitoasentajan koulutus yhteishaussa – …

Metallialan koulutus antaa valmiudet moneen tekniikan ammattiin Välineiden valmistajia, koneiden ja laitteiden asentajia sekä kunnossapitohenkilöstöä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Kone- ja metallialan työpaikkoja on metalliteollisuusyritysten lisäksi muussa teollisuudessa ja erilaisissa kunnossapitotehtävissä.

Löydä tekniikan alan koulutus! – studentum.fi

Koulutus antaa valmiudet suorittaa Energia-alan Ammattitutkinnot. Hyvinkää paperiteollisuuden, rakennusalan sekä kone- ja metallialan perustutkinnot. Tekniikan alan yliopistotason tutkinnot. haluatpa sitten siirtyä uuteen ammattiin tai päivittää osaamistasi. Tekniikan alan ammattitutkinnot ovat jo alan ammattitaidon omaavien

Konetekniikka – Metropolia Ammattikorkeakoulu

Koulutus antaa vankan perustan koneteknillisen yritystoiminnan eri osa-alueille, esimerkiksi suunnitteluun, tietokoneavusteiseen simulointiin ja myyntitehtäviin. Koneensuunnitteluinsinöörin toimenkuvaan kuuluu konstruktiivisten ongelmien ratkaiseminen, joka edellyttää luovuuden, oma-aloitteisuuden ja yhteistyökyvyn lisäksi …

Suupohjan ammatti-instituutti Hakijan opas 2018 by SAI …

Koulutus antaa hyvät valmiudet esim. tradenomiopintoihin ammattikorkeakoulussa. Alan odotukset: Asiakaspalvelutyö vaatii positiivista asennetta ja ihmisten parissa viihtymistä, halua palvella, mutta myös tarkkuutta ja täsmällisyyttä.

Tietotekniikan koulutus – Opinto-opas

Koulutus antaa valmiudet edetä työelämässä moneen suuntaan, esimerkiksi tietoverkkojen ylläpitotehtäviin, palvelinkeskuk-siin tai ohjelmoijiksi. Yhä useampi löytää työtehtävänsä muiden alojen yrityksistä, esimer-kiksi niiden verkko- ja palvelinasiantuntijana.

Samilainen 3/2011 by Ammattiopisto SAMIedu – Issuu

Koulutus antaa valmiudet liiketoiminnan perustamiseen ja kehittämiseen sekä kannattavan yritystoiminnan toteuttamiseen. Tutkinto koostuu kolmesta osasta: liikeidean täsmentäminen, liiketoimintasuunnitelman laatiminen sekä …