painotettu keskiarvo

[PDF]

Painotetun keskiarvon laskeminen – utu.fi

keskiarvo arvosana 1 – 1,49 -> 1 1,5 – 2,49 -> 2 2,5 – 3,49 -> 3 3,5 – 4,49 -> 4 4,5 – 5 -> 5 Keskiarvolla 3,18 tulee siis opintokokonaisuuden arvosanaksi 3. Jos opintokokonaisuuteen kuuluu kursseja, joista on vain suoritusmerkintä (HYV), niitä ei oteta keskiarvon laskemisessa huomioon.

Painotettu keskiarvo – Wikipedia

Painotettu keskiarvo on matematiikassa eräs tapa laskea yleensä aritmeettinen keskiarvo siten, että jokaista lukuarvoa painotetaan yksilöllisellä painokertoimella. Painotettuja keskiarvoja on olemassa muunkin tyyppisille keskiarvoille.

Painotettu keskiarvo — online laskin, kaava – Calculat.org

Painotettu keskiarvo. Painotettu aritmeettinen keskiarvo käytetään tapauksessa, jos yksittäiset luvut vaikuttavat tulokseen enemmän kuin muut luvut – on tarvi antaa painoa p kaikille luvulle.. Kaava

Painotettu keskiarvo Excelillä – SUMPRODUCT-funktio

Painotettu keskiarvo Excelillä – SUMPRODUCT-funktio Leave a reply Tässä esimerkissä käymme läpi, kuinka lasketaan painotettu (aritmeettinen) keskiarvo Excelillä.

Painotettu aritmeettinen keskiarvo – Wikipedia

Painotettu aritmeettinen keskiarvo on matematiikassa ja tilastotieteessä yleinen menetelmä laskea lukujoukolle tai lukujonolle keskiarvo siten, että tietyt lukujoukon luvut vaikuttavat tulokseen enemmän kuin muut luvut. Jokaiseen lukuarvoon liitetään painokerroin, joka on suuri, jos luku on tarkastelun kannalta tärkeä, ja pieni, jos se taas …

Esimerkki ·

mikä on painotettu keskiarvo? – Yliopistot ja …

Näiden kahden kurssin painotettu keskiarvo on on (5*3 3*2)/2 Tiedoksi vaan, siellä dippa puolella on vaativampiakin laskutehtäviä kuin tämä.

painotettu keskiarvo suomesta englanniksi – …

Sanoja yhteensä 7 800 124.Käännöksiä yhteensä 7 172 581.. Tämän sivun teksti ja äänitiedostot ovat käytettävissä Creative Commons Attribution/Share-Alike

Video: Painotettu keskiarvo – Excel

Painotettu keskiarvo Video Seuraava: Ylä- ja alatunnisteiden lisääminen Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti …

Yhteishakulaskuri

Lukuaineiden painotettu keskiarvo: 1. hakukohteen pisteet ammatilliseen koulutukseen: 2. – 5. hakukohteen pisteet ammatilliseen koulutukseen: Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen alimmat keskiarvot ja pistemäärät: …

Keskiarvo-, mediaani- ja moodi-laskuri | Laskurini.fi

Keskiarvo-, mediaani- ja moodi-laskuri Tällä laskurilla lasket helposti lukujen aritmeettisen keskiarvon, mediaanin ja moodin. Syötä kaikki luvut pilkulla (,) eroteltuina.