Psykiatrinen sairaalahoito

Psykiatrinen sairaalahoito | Helsingin kaupunki

Psykiatrinen sairaalahoito tarjoaa tehostettua tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta psykiatrisen avohoidon tueksi tai silloin, kun muut hoitomuodot ovat riittämättömiä. Auroran sairaala JAA

Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito – …

Täysi-ikäinen henkilö voidaan toimittaa ja määrätä tahdosta riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon vain, jos seuraavat …

Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito …

Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito eli niin kutsuttu pakkohoito on Suomessa mielenterveyslain mahdollistamaa psykiatrista sairaalahoitoa, jossa potilaan oma tahto huomioidaan vain osittain hoitoon liittyviä päätöksiä tehtäessä selvennä.

Tahdosta  ·

Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito | …

Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito Tahdosta riippumaton hoito on äärimmäinen keino turvata psykiatrinen hoito. Koska vastentahtoinen hoito rajoittaa ihmisen liikkumisvapautta ja muita oikeuksia, on …

sairaalahoito – Wikisanakirja

sairaalahoito hoito , jota annetaan sairaalassa , erotuksena esimerkiksi avohoidosta Sairaalahoitoa tarvitaan, jos mielenterveysongelmaa jostain syystä ei voida riittävän turvallisesti ja tehokkaasti selvittää avohoidon keinoin.

[PDF]

Alaikäisten psykiatrinen sairaalahoito Suomessa …

S T A K E S I N R A P O R T T E J A 1 3 / 2 0 0 6 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti: Stakes / Asiakaspalvelut PL 220, 00531 Helsinki

Psykiatrinen sairaala – Wikipedia

Psykiatrinen sairaala on jaettu lasten-, nuoriso-, aikuis- ja vanhuspsykiatrian osastoihin sekä nuorten ja aikuisten päihdepsykiatrian osastoihin. Alle 13-vuotiaat lapset kuuluvat lastenpsykiatrian pariin, 13−17 -vuotiaat nuortenpsykiatrian, 18−65 -vuotiaat aikuispsykiatrian ja yli 65-vuotiaat vanhuspsykiatrian (nimeltään myös psykogeriatria, …

Sairaalahoidon syyt ·

Psykiatrian poliklinikka | Forssan seudun

Psykiatrian poliklinikka. Psykiatrian poliklinikan ajanvarausvastaanotolle tullaan pääsääntöisesti lääkärin lähetteen perusteella. Psykiatrian poliklinikalla akuuttiryhmä hoitaa äkillisiä mielenterveydenhäiriöitä. Lisäksi …

Psykiatrinen avohoito – PHHYKY

Psykiatrinen avohoito Nuorisopsykiatria Lastenpsykiatrian poliklinikka Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka Aikuispsykiatrian avohoito . Lahden aikuispsykiatrian akuuttipoliklinikat Arviointi- ja Silta-työryhmä

Mielenterveyslaki 1116/1990 – Ajantasainen lainsäädäntö

Erityistason psykiatrinen sairaalahoito Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrää mielentilatutkimukseen määrätyn tahdosta riippumattoman hoidon aloittamisesta sairaalassa, jossa on potilaan hoidon edellyttämät valmiudet ja erityisasiantuntemus.