Sosiaalihuoltolaki 1301/2014

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 – Säädökset alkuperäisinä

Tällä lailla kumotaan sosiaalihuoltolaki (710/1982). Kumotun lain 2 luku, 25, 26, 26 a, 27 d, 27 e ja 40 § sekä 5 ja 8 luku jäävät kuitenkin voimaan. Jos muualla …

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 – Ajantasainen …

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.

”SOSIAALIHUOLTOLAKI 1301/2014, 3§ – …

”SOSIAALIHUOLTOLAKI 1301/2014, 3§ Määritelmät: 3) erityistä tukea tarvitsevalla henkilöllä ja asiakkaalla henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia

Finland – Social Welfare Act (1301/2014).

fin-2014-l-101111 Bibliography: Act online in Finnish and Swedish Ministry of Social Affairs and Health, FINLEX, www.finlex.fi, Finland, 16 pp. PDF in …

Uusi sosiaalihuoltolaki – Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014; Usein kysytyt kysymykset; Facebook 0 Twitter 0 LinkedIn 0 Google +1 | Tulosta. Lisätietoja . Lotta Hämeen-Anttila, hallitusneuvos (30.12.2014) Uusi sosiaalihuoltolaki lisää matalan kynnyksen palveluja lapsille ja nuorille (18.9.2014) Ministeri Huovinen:

Phone: (029) 516-3406
[PDF]

SOSIAALIHUOLTOLAKI – innokyla.fi

Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) vahvistaa peruspalveluja ja vähentää sitä kautta korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Tavoitteena on …

[PDF]

(28.12.2012/980) Sosiaalihuoltolaki (30.12.2014/1301)

Sosiaalihuoltolaki (30.12.2014/1301) Sosiaalihuoltolain keskeinen periaate on, että asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kun-

[PDF]

SOSIAALIHUOLTOLAIN SOVELTAMISOPAS

Vuoden 2015 huhtikuun alusta tuli voimaan uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014). Sosiaalihuoltolaissa säädetään sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä muista sosiaalihuollon kunnallisista tehtävistä ja palveluista sekä niiden toteuttamisesta. Laki koskee kaikkia asiakkaita lapsista vanhuksiin.

Usein kysytyt kysymykset – Sosiaalihuoltolaki – Sosiaali

Koska sosiaalihuoltolaki on yleislaki ja lastensuojelulaki on erityislaki, lastensuojelun asiakas ei yleensä hyötyisi siitä, että häneen sovellettaisiin sosiaalihuoltolain säännöksiä. Sosiaalihuoltolain hoidon ja huolenpidon turvaava päätös (46 §) on tästä poikkeus.

Phone: (029) 516-3406

Sosiaalihuoltolaki uudistuu:aikuistenpalvelut – SlideShare

Sosiaalihuoltolaki uudistuu:aikuistenpalvelut 1. Sosiaalihuoltolaki uudistuu Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja siihen liittyvät muut lainsäädäntöuudistukset Sosiaalihuoltolain aluekierros, kevät 2015/ Aikuisten palvelut 9.3.2015 2.