Tieto- ja viestintäteknologia 1

Tieto- ja viestintäteknologia – Wikipedia

Tieto- ja viestintäteknologia (TVT) tai tieto- ja viestintätekniikka (engl. information and communication technology eli ICT) tarkoittaa kaikkia niitä elektronisia medioita, joita voidaan käyttää apuna tietojenkäsittelyssä. TVT voidaan jaotella seuraavasti: kenen mukaan? Magneettiset levyt/kasetit, optiset levyt (CD, DVD yms.), flash-muistit jne. …

Tieto- ja  ·

Tieto- ja viestintäteknologia – mesenaatti.me

Archive for the ‘Tieto- ja viestintäteknologia’ Category: Suomi nousuun robotiikalla! Retkipaikka on suosittu blogipohjainen retkeilysivusto, joka perustettiin huhtikuussa 2012.

1. Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa ja

Opettajien kuormittuneisuus ja työssä jaksaminen; Projektioppimisen tuki: 1. Millaista tukea ja missä asioissa alakoulu tarvitsee toteuttaakseen projektioppimista? 2. Millaista tukea ja missä asioissa varhaiskasvatus tarvitsee toteuttaakseen projektioppimista? 1. Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa ja oppimisessa 2. Digitaaliset tekstitaidot 3.

Tieto- ja viestintäteknologia – Peda.net

Tieto- ja viestintäteknologia on oppimisen kohde ja väline. 1) Oppimisen kohteena: Oppimisen tavoitteet ja sisällöt kuvataan TVT-OPSissa.; Vuosiluokittain opittavat taidot tukevat TVT:n käyttämistä oppimisen välineenä.

[PDF]

947776 Tieto- ja viestintätekniikka – oph.fi

1 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetuskäyttö on lisääntynyt huomattavasti 2000-luvulla. Samalla ovat kasvaneet siihen kohdistuvat odotukset. TVT:n opetuskäytön Tieto- ja viestintäteknologia luo uusia mahdollisuuksia myös oppimiseen ja koulutukseen. Toisaalta tietoyhteiskunta edellyttää monipuo-

[PDF]

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA

2. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA NYKYPÄIVÄN KOULUISSA Luvun 2 keskeisimmät huomiot: • Tekniset edellytykset teknologian opetuskäytölle ovat monin paikoin olemassa, mutta kuntien välinen eriarvoisuus on yhä ongelma. • Teknologiaa ei hyödynnetä kouluissa. Tehokkaampi käyttö vaatisi kouluun pedagogisia ja …

Tieto- ja viestintäteknologia – PDF – docplayer.fi

1 Tieto- ja viestintäteknologia. 2 Metropolia ammattikorkeakoulu Opiskelijoita Valmistuvia/vuosi 2500 Henkilökuntaa koulutusalaa kulttuuriala liiketalouden ala sosiaali- ja terveysala tekniikan ja liikenteen ala Toimipisteet Helsingissä,

[PDF]

Tieto- ja viestintäteknologia kansanopisto …

4.1 Sisällönanalyysin ja sisällön erittelyn toteutuksen kuvaus Sisällönanalyysin aineisto voi olla hyvin moninaista kuten: valmiita tekstejä, litteroituja haastatte- luaineistoja, vastaajien tuottamia kirjallisia vastuksia, raportteja, dialogeja.

Edu.fi – Tieto-ja viestintäteknologia oppimisessa

Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia tiedon keräämiseen, jakamiseen, analysointiin ja esittämiseen. Tietoa voidaan kerätä esimerkiksi sähköisellä lomakkeella, etsimällä Internetistä tai havainnoimalla ympäristöä.

[PDF]

Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja …

Tässä yhteydessä tieto – ja viestintäteknologia ymmärretään kaikkie n opettajien yhteiseksi opetussisällöksi ja välineeksi, tietotekniikkaa oppiaineena käsitellään erikseen ja tarkemmin luvussa (2.6).