VTT Oy:n tutkimusreaktorin ydinjätteitä Olkiluotoon tai Loviisaan

VTT Oy:n tutkimusreaktorin ydinjätteitä Olkiluotoon tai

Kesällä 2015 sammutetun teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusreaktorin käytetylle ydinpolttoaineelle ja muille ydinjätteille kaavaillaan

VTT:n FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoisto – PDF

Ydinjätehuollon toteuttamiseksi VTT hakee lupaa välivarastoida ydinjätteitä VTT:n hallitsemassa tilassa tai suomalaisen ydinvoimalaitoksen alueella seuraavasti: Käytettyä Reaktorin ydinpolttoainetta enintään 22 kilogrammaa uraania; Reaktorin käytöstä peräisin olevia matala- ja keskiaktiivisia ydinjätteitä enintään 10 kuutiometriä; Reaktorin …

Tutkimusreaktori – Wikipedia

Sopimus tutkimusreaktorin hankkimiseksi allekirjoitettiin 1960. Reaktorin hankkimisen puuhamiehinä olivat Pekka Jauho, Erkki Laurila ja Heikki Lehtonen. Hankkeessa tähdättiin ydinvoimalan saamiseen Suomeen. Tutkimusreaktori tarvittiin, jotta pystyttiin kouluttamaan henkilökuntaa Loviisaan ja Olkiluotoon. Reaktori käynnistettiin 1962.

TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT – PDF – docplayer.fi

Ydinenergialain 6 a :n kohdan 2 mukaan tämä ei kuitenkaan koske ydinjätteitä, jotka ovat syntyneet Suomessa käytetyn tutkimusreaktorin käytön yhteydessä tai seurauksena. Posiva Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitos Suomessa Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) ja Fortum Power and Heat Oy:n (Fortum) omistama …

[PDF]

Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta – julkari.fi

tapahtumaa, näillä tapahtumilla ei ollut merkitystä työntekijöiden tai laitoksen ympä­ ristön turvallisuuteen. Vuosihuollon aikana STUK toteutti tarkastusohjelman mukaisen vuosihuoltoon kohdistuvan tarkastuksen. Tarkastuksessa havaittiin hyvää toimintaa ja esimerkkejä jatkuvasta parantamisesta.

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT)

lisättiin osamalleja Numerola Oy:n THM-ratkaisijaan. Koordinoidussa hankkeessa on erittäin monipuolista yhteistyötä ulkomaalaisten tutkimusryhmien kanssa, mukaan lukien tutkijavierailuja. Lisäksi on yhteistyötä useiden EU-hankkeiden kanssa. Hanke on kehittänyt sisäisen yhteydenpidon tehostamiseksi omat verkkosivut Aalto-yliopiston …

Read Posiva_PAP2008web.pdf – readbag.com

Hakemuksen tausta Posiva Oy:n Eurajoen Olkiluotoon suunnitteleman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamista koskevat periaatepäätökset tehtiin valtioneuvostossa 21.12.2000 ja 17.1.2002. Eduskunta jätti ne voimaan.

(Suomen) energiapolitiikka ja energiatuotannon …

Se oli juuri saanut valmiiksi Olkiluotoon kaksi suurta ydinvoimalaa. Kaupungin lämmitystäkin oli jo ehditty kokeilla. Ruotsissa yhtiön rakentama ydinvoimala oli lämmittänyt Tukholmaa jo vuodesta 1964 alkaen, mutta se …

Keskustelu:Hyöty-riskiarviointi ydinvoimasta Suomessa

Eriävä mielipide esittää, että koska ympäristövaliokunta on esittänyt Teollisuuden Voima Oyj:n hakemuksen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisen hylkäämistä esitämme, että Posiva Oy:n hakemus ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna ei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista ja se tulee hylätä.

STUKin tiedotteet ja verkkouutiset – Etusivu

Toiminnalla ei ole vaikutusta viranomaisen riippumattomuuteen tai sen työhön Suomessa”, hallituksen jäsen ja STUKin pääjohtaja Petteri Tiippana täydentää.  

”STUK International Oy:n avulla voimme parantaa ydin- ja säteilyturvallisuutta sellaisissa maissa, joissa siihen on tarvetta, mutta riittävää …